เครื่องซีลปิดฝา_PM-300

เครื่องซีลปิดฝา,เครื่องซีลปิดฝาถ้วย, เครื่องซีลปิดฝาถาด,เครื่องซีลปิดฝากระปุก, กึ่งอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนขนาดได้ สูงสุด 170x170 mm

Model : PM-300
Dimension : W295xL450xH690
Capacity : 300/Hour
Voltage : 1P 220V 50/60 Hz

Video DownloadProduct ID : P0003
Category : เครื่องซีลปิดฝา
Tags : 1234578